Robert Thomsen utses till vice vd

Pressmeddelande | 5 oktober 2023

Robert Thomsen, fram tills nu COO, Chief Operational Officer, med ansvar för drift och HR inom Arp-Hansen Hotel Group, är från och med idag vice vd. 

Robert har varit anställd i Arp-Hansen Hotel Group sedan 2000 och fyllt olika funktioner i verksamheten, både som Front Office Manager och Hotel Manager, innan han 2009 utsågs till hotelldirektör på först Hotel Opera, sedan Imperial Hotel och avslutningsvis Grand Hotel. Sedan 2018 har Robert fungerat som COO för hela företaget och parallellt även tagit en MBA vid CBS. 

Robert kommer även fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för företagets verksamhet och HR samt inköps- och teknikavdelningen liksom även ansvara för företagets ESG-arbete. Robert kommer vid behov att fungera som ställföreträdare för undertecknad.

Robert är en central del av företagets koncernledning och jag ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med Robert och den övriga koncernledningen i form av Birgitte Krarup Sonne-Schmidt som sedan 2019 har haft CFO-rollen med ansvar för ekonomi och it och Casper Puggaard som tillträder som CCO/koncernchef med ansvar för de kommersiella avdelningarna 1 november 2023.

Samtliga tre koncernchefer – vice vd, CFO och CCO – kommer att rapportera direkt till undertecknad. Jag gratulerar Robert till utnämningen och ser fram emot det fortsatta samarbetet.

ARP-HANSEN HOTEL GROUP

Dorte Krak
CEO/vd

Få upp till 10 % rabatt som STAY & SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner