Socialt – socialt ansvar

Socialt ansvar är vår livsnerv

För oss på Arp-Hansen Hotel Group är området socialt ansvar vår livsnerv. Sedan vår start har hotellkedjan varit i en och samma familjs ägo, och det är i hög grad familjen Arp-Hansens värderingar som i dag har blivit företagets värderingar. 

Det ligger helt enkelt i vårt DNA att behandla medarbetarna på rätt sätt och att alltid eftersträva utveckling.

Att alla medarbetare till vardags talar om företaget som en familj ser vi som en naturlig förlängning av vårt ägarskap och vårt genomgående fokus på att som arbetsgivare vara rättvisa och schyssta. 

Området ligger i linje med FN:s globala mål 8, som handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och därför tog vi snabbt upp just det målet som ett av våra viktigaste riktmärken för företagets verksamhet och ledning.

Förtroende – Närvaro – Ambition

Tre namngivna värden

Till vardags styrs vår verksamhet av tre namngivna värden.

Det första är förtroende som vi ser som ett familjemässigt och danskt kärnvärde. Vi tror att människor växer, tar mer ansvar och får större arbetsglädje när de visas förtroende – och när de får hjälp om så behövs.

Det andra är närvaro som enligt vårt perspektiv utgör en direkt förlängning av kärnvärdet förtroende. Närvaro handlar om att vara närvarande och visa genuint intresse för människorna i ens omgivning. Det gäller oavsett om det är ens kollegor eller företagets gäster.

Det tredje är ambition och att vara ambitiös är för oss både en helt naturlig del av driften av ett företag och en del av livet i övrigt. Det är helt enkelt mycket roligare och mer givande att hela tiden sträva efter att göra saker lite bättre. Att ställa upp ett mål och lyckas med det ger lika delar arbetsglädje och livskvalitet. 

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är bra för affärerna

Det ska självklart vara tryggt och säkert att gå till jobbet när man arbetar i Arp-Hansen Hotel Group. Vi vill dock lite mer än så. Hos oss ska man se fram emot att gå till arbetet och vara nöjd med arbetsdagen när man går hem.

Det är bara möjligt om man omges av kollegor som man kan känna sig trygg med och som man mår bra och har kul tillsammans med. Detsamma gäller i ännu högre grad för ens chef.

Ledarutbildning och teambuilding 

Vi lägger stor vikt vid ledarskapsutbildning och att stödja kollegor genom teambuildingaktiviteter och annat. Har en medarbetare en bra idé är vi idel öra. 

System för visselblåsare

Det är mycket viktigt för oss som företag att alla som har en anknytning till Arp-Hansen Hotel Group tryggt känner att de kan uttala sig om klandervärda förhållanden utan att det får negativa konsekvenser.

För att säkerställa detta har vi vårt system för visselblåsare som gör det möjligt för både anställda, gäster, samarbetspartners m.fl. att rapportera klandervärda förhållanden – anonymt eller med namn, helt efter eget val. Läs mer

Utbildning, sjukförsäkring, teknikanvändning och hälsokontroll

När det gäller den fysiska delen är det ingen hemlighet att hotellbranschen kan vara fysiskt krävande. Det är mycket som ska lyftas, flyttas och rengöras. Det är full fart i köken osv.

Det är helt rimligt att man känner av att man har arbetat med kroppen, men man ska inte känna sig sliten. För att undvika det är det i första hand god utbildning och optimal inredning som gäller.

Inom Arp-Hansen Hotel Group satsar vi därför starkt på utbildning i exempelvis lyftteknik, lämpliga arbetsställningar, optimala arbetsstationer osv. Alla får alltså genomgå en utbildning som är skräddarsydd för just deras aktuella funktion. Som komplement har vi ett eget gym där medarbetarna kan träna gratis samt en fast anställd sjukgymnast.

Dessutom arbetar vi hela tiden med utveckling av teknik i syfte att reducera det fysiskt krävande arbetet.

Som en del av våra insatser på området har alla fast anställda någon form av sjukförsäkring och vi erbjuder även hälsokontroller till utvalda medarbetargrupper.

Som företag är det ofta fasaden på våra hotellbyggnader som utåt tecknar bilden av vilka vi är, men det är faktiskt medarbetarna inuti hotellbyggnaderna som är Arp-Hansen Hotel Group. Om inte medarbetarna mår bra, mår inte företaget bra. Så för oss är bra arbetsmiljö helt enkelt en bra affär.

Få upp till 10 % rabatt som STAY & SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner