Photo by:  Etienne Delorieux | Source: Unsplash

Environment – miljö

Hållbar turism

Inom Arp-Hansen Hotel Group arbetar vi för att främja hållbar turism med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi engagerar oss genom strategiska fokusområden och användning av en rad miljöcertifieringar. Vi kräver även att våra leverantörer och samarbetspartners åtar sig att följa våra hållbarhetsprinciper – liksom även våra medarbetare, eftersom det främjar rätt tankesätt.

FN:s globala mål 8 respektive 12 som riktmärken

I vårt arbete försöker vi framförallt följa två av FN:s globala mål, eftersom det är genom dessa som vi kan skapa största möjliga effekt. Det är mål nummer 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) samt 12 (Hållbar konsumtion och produktion).

Mål nummer 8 handlar om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Det är helt enkelt en del av vårt DNA att vi behandlar medarbetarna på rätt sätt och att vi alltid eftersträvar utveckling. Mål nummer 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Det är själva kärnan i hållbarhet och ett område där vi på ett positivt sätt kan påverka alla led i värdekedjan, från produktion till transport och lagerverksamhet till förpackning och kassering.

Strategiska fokusområden

Mer konkret har vi fem strategiska fokusområden där vi har bra dataunderlag och därför kan se att vi kan göra skillnad på allvar. Genom att till exempel byta behållare för tvål, schampo och lotioner kan vi eliminera 1 350 000 miljoner behållare om året. De fem fokusområdena är:

  • Avfallssortering
  • Från små plastbehållare till större behållare
  • Do not clean-skyltar på rum
  • Ökat fokus på ekologiska inköp
  • Ytterligare reduktion av matspill

Miljöcertifieringar som konkreta verktyg

Som komplement till de globala målen – och som en självklar del av vår inköpsstrategi – arbetar vi med en rad miljömärkningar och certifieringar. De förpliktigar oss på ett mycket konkret sätt till handlingar som är mätbara, så att vi kan se om våra åtgärder skapar önskad effekt.

Vi arbetar med certifieringar längs tre spår. Ett av dem definierar de saker vi gör själva – och de certifieringar vi har fått genom egna handlingar. Nästa definierar våra inköp. Det tredje handlar om våra leverantörer och deras certifieringar.

Miljöcertifieringar i Arp-Hansen Hotel Group

Green Key

Det mest utbredda miljömärket inom den internationella turismbranschen. För att få använda märkningen måste man leva upp till en rad stränga miljökrav inom 13 områden som exempelvis energi- och vattenförbrukning.

Läs mer

Det Økologiske Spisemærke

Märkningen visar hur stor andel av matställets mat- och dryckesvaror som är ekologiska.

Läs mer

REFOOD

Märkningen lägger fokus på att minska matsvinn och se till att överbliven mat inte slängs utan skänks vidare.

Läs mer

Grøn Strøm

Märkningen definierar hur stor del av företagets el som kommer från gröna och klimatvänliga källor.

Läs mer

Miljöcertifieringar som en del av inköpsstrategin

Vårt arbete med miljöcertifieringar är en del av vår samlade inköpsstrategi för att säkerställa och stödja ett ständigt fokus på hållbara inköp. Certifieringarna utvärderas fortlöpande för att säkerställa bästa möjliga effekt och ett så enkelt och användbart system som möjligt.

Ø-märket

Den statligt kontrollerade danska ekologiska märkningen. Vi använder märkningen när det gäller livsmedel liksom även mejeriprodukter.

Rainforest Alliance

Märkningen fokuserar på att bevara djurlivet i regnskogarna, förbättra förhållandena för arbetarna i lokalsamhällena samt att säkra en hållbar utveckling i regnskogen.

Svanenmärkning och EU-Blomman

Märkningarna betyder stränga miljökrav under alla faser av en produkts livscykel, bland annat stränga krav vad gäller användning av kemikalier. Där det är möjligt använder vi produkter som är märkta med minst en av märkningarna.

Miljöcertifierade leverantörer

Elis

Vår leverantör av sängkläder, arbetskläder m.m. är Svanenmärkta och begränsar därmed sin förbrukning av vatten och energi. Dessutom använder Elis miljövänliga tvättmedel.

5-stjärnigt

Vårt enda städföretag är Green Key- och Svanen-certifierat.

Få upp till 10 % rabatt som STAY & SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner