Ansvar inom Arp-Hansen Hotel Group

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG – Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Välkommen till Arp-Hansen Hotel Groups ESG-webbplats. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete. Beteckningen ESG täcker: E står för Environmental (miljö), S för Social (socialt ansvar) och G för Governance (bolagsstyrning). Dessutom kan du läsa om vår Safe Stay-insats, som är namnet på vår beredskap inom rengöring, hygien och livsmedelssäkerhet.

Få upp till 10 % rabatt som STAY & SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner