Photo by:  Etienne Delorieux | Source: Unsplash

Hållbarhet i Arp-Hansen Hotel Group

Hållbar turism

Inom Arp-Hansen Hotel Group arbetar vi för att främja och utveckla hållbar turism. Det gör vi genom att integrera ansvarsfull förbrukning och produktion i verksamheten. Det gäller i vårt val av leverantörer och samarbetspartner och inte minst i vårt eget agerande.

Vi kräver att våra leverantörer och samarbetspartner åtar sig att uppfylla vår Code of Conduct. Vår medarbetare agerar med utgångspunkt från våra hållbarhetsprinciper som främjar rätt tankesätt.

Vill du läsa mer djupgående kan du ladda ner vår samlade hållbarhetsstrategi. 

Globala mål och miljömärkningar

Vi använder FN:s globala mål som ledstjärna med särskilt fokus på mål nummer 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 8 (Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt) samt 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Det är här vi känner att vi i förhållande till vårt arbete kan göra den största och mest märkbara skillnaden.

Som komplement till de globala målen arbetar vi med en rad miljömärkningar och certifieringar. De förpliktigar oss på ett mycket konkret sätt till handlingar som är mätbara, så att vi kan se om våra åtgärder skapar önskad effekt.

Mer konkret har vi 5 strategiska fokusområden där vi har bra dataunderlag och därför kan se att vi kan göra skillnad på allvar. Genom att till exempel byta behållare för tvål, schampo och lotioner kan vi eliminera 1 350 000 miljoner behållare om året. De sex fokusområdena är:

  • Avfallssortering
  • Från källvatten till kranvatten
  • Från små plastbehållare till större behållare
  • Ökat fokus på Det Økologiske Spisemærke och Green Restaurant
  • Ytterligare reduktion av matspill

Vi är på god väg, men ...

I takt med att vi skördar erfarenheter och blir inspirerade av andras arbete, är det möjligt att vi kompletterar med fler fokusområden. Med vår hållbarhetsstrategi och konkreta initiativ känner vi att vi är på god väg. Men det är inte samma sak som att vi vet allt. Med andra ord hör vi gärna från dig om du har idéer eller input på hur vi kan göra ännu mer. I så fall kan du skriva till oss här!

Arp-Hansen Hotel Group består av privatägda och centralt belägna hotell som omfattar:

Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island, Gentofte Hotel och Wakeup Copenhagen Hotels samt Steel House Copenhagen och Next House Copenhagen.

Miljömärkningar och certifieringar

Rättvisemärkning (Fairtrade)

Ett internationellt märkningssystem som arbetar för att bönder och arbetare i några av världens fattigaste länder får en mer rättvis inkomst och bättre arbetsförhållanden.

Samtidigt tar man hänsyn till miljön i produktionen. Inom Arp-Hansen Hotel Group är allt vårt kaffe och te rättvisemärkt.

REFOOD

REFOOD-märkningen är ett system för företag och organisationer inom livsmedels- och servicesektorn. Märkningen lägger fokus på att minska matsvinn och se till att överbliven mat inte slängs utan skänks vidare. Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi märkningen både som målsättning och som inspiration till konkreta initiativ som kan minska matsvinnet samt öka återvinning.

Ambitionen är att minska svinnet med 30 % under loppet av kommande år kompletterat med att en ökad andel överbliven mat skänks bort, bland annat via samarbete med välgörenhetsorganisationer.

Ø-mærket

Ø-mærket är en dansk ekomärkning. Med texten "statskontrolleret økologisk" (statskontrollerat ekologiskt) berättar märkningen att danska statliga myndigheter kontrollerar de företag som senast har bearbetat eller förpackat produkten.

Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi märkningen när det gäller livsmedel, däribland mejeriprodukter där vi bara har drygt 5 % kvar innan alla våra mejeriprodukter är ekologiska.

Det Økologiske Spisemærke

Det Økologiske Spisemærke är ett tillägg till Ø-mærket. Det visar hur stor andel av matställets mat- och dryckesvaror som är ekologiska. Märkningen finns i tre varianter: Guld, silver eller brons.

Det är vår ambition att alla hotell ska nå en kategori högre.

Green Key

Green Key är det mest utbredda miljömärkningen inom den internationella turismbranschen. För att få använda märkningen måste man leva upp till en rad stränga miljökrav inom 13 områden som exempelvis energi- och vattenförbrukning. I Danmark har vi valt att ha de strängaste kriterierna bland alla Green Key-länder.

Arp-Hansen Hotel Group var den första större hotellkedjan som anslöt sig till systemet. Året var 2009.

OEKO-TEX STANDARD 100

Världens ledande märkning för textilier och textilliknande material.

Säkerställer att alla komponenter av en märkt produkt har testats med avseende på skadliga ämnen. Bygger på en standard som är betydligt mer omfattande än lagstiftningen i Danmark och EU och är därför helt i linje med vår ambitionsnivå.

Allt Arp-Hansen Hotel Groups sänglinne, handdukar, badrumsmattor o.s.v. är OEKO-TEX-certifierat.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC är ett internationellt non-profit-märkningssystem för trä och papper. Märkningen säkerställer att man inte fäller fler träd än skogen kan klara att reproducera. Samtidigt är FSC en garanti för att djur- och växtliv skyddas och att de människor som arbetar i skogen är utbildade och får ordentlig skyddsutrustning och lön.

Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi märkningen på toalettpapper, servetter och pappershanddukar.

Produkter märkta med EU-Blomman och Svanen

EU-Blomman och Svanen är Danmarks officiella miljömärkningar. Märkningarna fokuserar på den samlade miljöbelastningen från produktion och konsumtion. Det betyder stränga miljökrav under alla faser av en produkts livscykel, bland annat stränga krav vad gäller användning av kemikalier.

Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi Svanenmärkningen på tvål, schampo, lotion och maskindiskmedel. När det gäller tvål och lotioner är alla produkter Svanenmärkta. 

Inom Arp-Hansen Hotel Group använder vi EU-Blomman för att komplettera Svanenmärkningen på våra pappershanddukar.

Få upp till 10% rabatt som STAY&SAVE-medlem. Läs mer om alla fördelarna