Green Key – turismens internationella miljömärkning

Green Key eller ”Den gröna nyckeln” är en internationell miljömärkning som tilldelas hotell, campingplatser, simhallar m.m.

Green Key-märkningen tilldelas företag som gör en extra insats inom miljöområdet, och det är ett antal tämligen specifika krav som måste uppfyllas för att man ska få använda frasen ”Green Key-certifierad anläggning”. Märkningen är alltså gästens garanti för att ha valt ett hotell som fokuserar på miljön.

2008 blev alla Arp-Hansens hotell Green Key-certifierade, och vi har därmed åtagit oss att tillämpa en hög standard vad gäller miljön.

Vår miljöpolicy

Vi sätter en stor ära i att vara en miljövänlig hotellkoncern, som gör en extra insats inom miljöområdet. Vi har tagit fram en genomgående miljöpolicy för alla våra hotell, och vi uppfyller naturligtvis Green Key-villkoren.

Utan att kompromissa med komfortnivån på våra hotell har vi åtagit oss att:

• Minska våra avfallsmängder och avfallsmaterial samt reducera vatten- och energiförbrukningen

• Använda varor som belastar miljön så lite som möjligt

• Kräva att våra leverantörer tillhandahåller tjänster och produkter som uppfyller Green Key-kraven.

• Ta upp miljöfrågor och ange långsiktiga och nya mål i samarbete med kunder, leverantörer, organisationer och andra intressenter.

Därutöver vidtar vi en hel del konkreta åtgärder som är till nytta och glädje både för våra kunder och för miljön.

Arp-Hansens miljöinitiativ

Våra hotell har gröna sedumtak (takplanteringar), vårt linne tvättas hos miljömärkta tvättar, våra restauranger är 100 % rökfria och och vi kan ställa cyklar till förfogande så att våra gäster kan ta sig runt i Köpenhamn på ett effektivt och miljövänligt sätt (gäller ej Gentofte Hotel).

Dessutom är alla våra rengöringsmedel och tvålar/schampon miljömärkta, vi har introducerat klimatreglering och snålspolning och minst 5 % av våra livsmedelsinköp är ekologiska.

För att spara på papper har vi övergått till helelektronisk faxmottagning och korrespondensarkivering och när vi ändå måste använda papper, är det miljömärkt.

Alla dessa initiativ bidrar till att skapa en grön och hållbar framtid, och till att etablera Arp-Hansen som en förebild när det gäller miljöriktig hotelldrift.