25-årsjubileum: Birthe Becker

Birthe Becker

Group Director / Sales & Marketing – CCO

1 maj 2020

CCO Birthe Becker har varit Arp-Hansen Hotel Groups koncerndirektör för försäljning och marknadsföring sedan 1 maj 1995 och kan nu med stolthet se tillbaka på en spännande och imponerande utveckling av ett av Danmarks största hotellföretag med över 4 300 rum fördelade på 12 hotell och 1 lyxigt vandrarhem i Köpenhamn och Aarhus.

Arp-Hansen Hotel Groups vision och mål är att genom gott affärsmannaskap och kontinuerlig utveckling inta positionen som Danmarks mest lönsamma och intressanta hotellföretag mätt i produktupplevelser, kund- och gästrelationer samt medarbetarnöjdhet.

Birthe Becker har genom åren haft en central roll i koncernledningen i arbetet med att möta och sätta nya standarder för vår egen vision och mål. Birthe har således alltid ett aktivt deltagande i utvecklingen av företaget och dess många hotell- och vandrarhemsprodukter, allt från Tivoli Hotel & Congress Center till Wakeup Copenhagen-hotellen och lyxvandrarhemmet Steel House. Med hög kvalitetskänsla och gott affärsmannaskap har Birthe ansvarat för försäljning och marknadsföring av företagets hotell och tjänster och varit ledande i utvecklingen av både Arp-Hansen Hotel Groups profil och ansikte utåt – vare sig det är i annonser, tryckt material och hemsidor/sociala medier . Alltid gjort med en säker och fin känsla för spets, skarphet och attityd, vilket stödjer företagets filosofi för hotelldrift.

I relationen med företagets kunder, både b-t-c och b-t-b, är det mycket viktigt för Birthe att alltid visa en omfattande grad av service, rättvisa och affärsmannaskap. Marknadskunnig externt och stark disciplin internt med affärsmannaskap och ambition, har alltid varit Birthes mantra och ett viktigt inslag i hennes göranden och ladugårdar till gagn för hela företage

.

Birthe har även flera styrelseuppdrag och uppdrag, bland annat i Visit Denmark, Meeting Place under Wonderful Copenhagen och i Club La Santa, precis som hon är aktivt engagerad i VL grupp 57.

I dessa Covid-19-tider vill jag rikta ett stort och varmt tack till Birthe å hela Arp-Hansen Hotel Groups vägnar och gratulera till 25-årsdagen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott och givande samarbete med vårt företag som fortsätter att utvecklas i en fortsatt utmanande värld.

På uppdrag av Arp-Hansen Hotel Group

Dorte Krak

vd