Tivoli och Arp-Hansen Hotel Group bygger nytt hotell för tresiffrigt miljonbelopp

En miljon gäster har endera bott på eller besökt Tivoli Hotel & Congress Center sedan öppningen 2010. Tack vare dessa framgångar står Arp-Hansen Hotel Group och Tivoli nu redo att fortsätta sitt strategiska samarbete genom att tillsammans bygga ett nytt temabaserat företagshotell med 282 rum som blir en integrerad del av nuvarande Tivoli Hotel. Priset på hotellet, som ritas av den internationellt kände danske arkitekten Kim Utzon, landar på ett tresiffrigt miljonbelopp. Wonderful Copenhagen hälsar initiativet välkommen.

När det nya 12-våningshotellet står klart, vilket väntas ske 2015, blir det ett hotell präglat av Tivolis anda och designhistoria. Hotellet kommer att ha 38 nya mötes- och konferensrum plus 282 rum, som likt det befintliga Tivoli Hotel uppfyller företagskundernas behov samtidigt som familjesegmentets önskemål tillgodoses. Tivoli Hotel kommer därmed att ha en total kapacitet på 679 rum och möteslokaler för 6 000 gäster.

I och med det nya hotellet förverkligas den ursprungliga planen för det samlade kongress- och hotellområdet på Kalvebod Brygge, som utöver Tivoli Hotel & Congress Center även innefattar 510 rum på budgethotellet Wakeup Copenhagen. Kongresskomplexet kommer efter utbyggnaden att kunna erbjuda sammanlagt 1 210 rum.

”Det är definitivt av stor betydelse att fortsätta samarbetet med Arp-Hansen Hotel Group, bland annat tack vare deras förmåga att skapa unika hotell på centrala lägen i Köpenhamn. Vi har i flera år arbetat målinriktat med att utöka våra verksamhetsområden inom turismvärdekedjan. Och ett Tivoli Hotel som är mer familjeinriktat men som samtidigt tillgodoser företagssegmentets behov ligger väl i linje med vår strategi att göra Tivoli till en åretruntverksamhet”, säger Lars Liebst, VD för Tivoli.

Lars Bernhard Jørgensen, chef för Wonderful Copenhagen, rosar bygget

”Det är viktigt att vi hela tiden förnyar oss för att stärka vår konkurrensförmåga ur internationellt perspektiv. Trots den globala krisen har vi ändå upplevt en markant ökning i antalet hotellgäster i Köpenhamn under de senaste åren, och det beror sannolikt delvis på att vi under samma period fått många nya hotell och konferensanläggningar som vi satsat på att marknadsföra och sälja utomlands. Tivolis och Arp-Hansens unika samarbete och deras nya hotellprojekt stärker den centrala stadens roll som turism- och konferensprodukt, och investeringen matchar Wonderful Copenhagens tillväxtstrategi för de närmaste åren åp ett mycket bra sätt.

Fakta

2008 inledde Tivoli och Arp-Hansen Hotel Group ett strategiskt samarbete avseende Arp-Hansen Hotel Groups Tivoli Hotel. Steget från tanke till handling har inte varit särskilt långt då det gäller Tivoli Hotel. 2010 hälsade hotellet sina allra första gäster välkomna, och senare samma år öppnade man också portarna till Köpenhamns nya kongresscentrum: Tivoli Congress Center. Nu tillkommer ytterligare ett kapitel i berättelsen om det framgångsrika samarbetet.

Om Arp-Hansen Hotel Group

Arp-Hansen Hotel Group har bedrivit hotellverksamhet sedan 1961, och är i dag Köpenhamns största hotellkedja med totalt över 2 700 rum fördelade på hotell i centrala Köpenhamn. Arp-Hansen Hotel Group sysselsätter i dag ca 700 personer.

Hotellen drivs och marknadsförs under namnet Arp-Hansen Hotel Group – koncernens välkända hotell är Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Tivoli Hotel, Imperial Hotel, The Square, Copenhagen Island, Copenhagen Strand, Hotel Opera, Wakeup Copenhagen och Gentofte Hotel.

Om Tivoli

Sedan Georg Carstensen år 1843 slog upp portarna till Tivoli för första gången för att hälsa gästerna välkomna har anläggningen utvecklats till en nöjespark i världsklass där man hittar hotell, 27 åkattraktioner, aktiviteter, handelsbodar, restauranger samt evenemang, shower och konserter på toppnivå. Tivoli är en av världens äldsta nöjesparker, och tack vare sin fusion av tradition och löpande förnyelse är den en lockande plats för upplevelser för tre tre generationer. Parken besöks av nästan fyra miljoner gäster per år.