Arp-Hansen Hotel Group fick diplom för ”Årets bästa energiutnyttjande 2016” av HOFOR

Hos Arp-Hansen Hotel Group är vi stolta över att ha fått priset för ”Årets bästa energiutnyttjande 2016”, som överlämnades av huvudstadsområdets distributionsföretag HOFOR i juni 2017.
Priset tillfaller vårt Wakeup-hotell på Borgergade, som 2016 uppnådde ett energiutnyttjande utöver det vanliga och har bidragit på ett extremt positivt sätt till att minska CO2-utsläppen i huvudstaden.
För att optimera energiutnyttjandet och bidra till ett grönare Köpenhamn använder Wakeup Borgergade sig av HOFOR fjärrkylning, precis som flera andra hotell i Arp-Hansen Hotel Group.

Hos Arp-Hansen Hotel Group värdesätter vi de många stora vinster som finns hos fjärrkylningslösningen – både miljömässigt, ekonomiskt och driftsmässigt. Först och främst kan vi bidra till en grönare huvudstad genom att minska CO2-utsläppen. Samtidigt finns flera ekonomiska fördelar där vi kan minimera drifts- och underhållskostnaderna, eftersom all drift och distribution sker centralt i HOFOR:s fjärrkylningscentraler.
Tack vare vår lyckade mission om att optimera energiutnyttjandet har vi av HOFOR utsetts till den mest CO2-sparande kunden bland hela 40 företagsbyggnader i Köpenhamn, och vi är stolta över att ha bidragit extra till att förverkliga visionen om ett CO2-neutralt Köpenhamn år 2025.
Som belöning fick Arp-Hansen Hotel Groups tekniska team under ledning av Jack Hellweg Bengtsson HOFOR:s eleganta diplom samt ett svalkande pris till hela huvudkontoret.