DANSK / ENGLISH / NORSK
Pin it

Medlemsvillkor

Allmänt

 • Medlemskapet är personligt och beviljas endast personer över 18 år.
 • Missbruk av medlemskapet kan leda till att Arp-Hansen Hotel Group säger upp ditt medlemskap vilket leder till att intjänade poäng raderas.
 • Arp-Hansen Hotel Group och dess samarbetspartners har rätt att spara uppgifter av marknadsförings- och kommunikationsskäl och använda dessa till bland annat post, e-post och sms.
 • Nya medlemmar tilldelas kortnivån Arp White, och tillhörande kort skickas ut när registreringsformuläret är fullständigt ifyllt och mottaget av oss. Det kan ta upp till 4 veckor innan du får ditt kort. När medlemmen under intjäningsåret nått gränsen 15 dygn avancerar denne till Arp Silver. Arp Gold utfärdas efter 35 registrerade dygn under intjäningsårets lopp. Du kan vid behov ändra adress och/eller namn på Arp-hansen.dk/minside.
 • Om du förlorar ditt kort ska du kontakta Arp-Hansen Hotel Group på telefon +45 80 30 30 45.
 • Rabatt hos våra samarbetspartners förutsätter att de informeras om medlemskapet redan vid bokning.
 • Vid avanmälning eller dödsfall raderas alla poäng. Poäng kan inte överföras till annan medlem eller andra lojalitetsprogram.
 • Arp-Hansen Hotel Group förbehåller sig rätten att ändra gällande regler utan föregående varning och att avsluta lojalitetsprogrammet utan kompensation till kortinnehavaren.

TJÄNA POÄNG

 • Normalt ger en övernattning på Arp-Hansen Hotel Groups hotell 500 poäng (gäller ej Wakeup Copenhagen).
 • För att bonuspoängen ska kunna registreras måste kortinnehavaren uppge att han/hon är medlem vid bokning och övernattning. Det kan ta upp till 3 veckor från vistelsen tills poängen registreras på kontot.
 • Poängen erhålls oberoende av vem som betalar för vistelsen.
 • Det går endast att tjäna poäng på egna övernattningar, dvs. ett rum och en person.
 • Efterhandsregistrering av poäng som inte tidigare registrerats på grund av att medlemsnummer inte angavs vid bokning eller under vistelsen, eller som på grund av andra skäl inte registrerades, får göras inom sex månaders tid från och med vistelsen, men däremot inte så långt tillbaka att inget medlemskap fanns. Kopia av hotellfakturan ska då skickas till Arp-Hansen Hotel Group.
 • Det första intjäningsåret räknas från och med anmälningsdatum till den sista dagen i samma månad året efter. Därefter löper intjäningsåret vidare i perioder om 12 månader.
 • Om inga poäng har tjänats in under 3 års tid reserverar sig Arp-Hansen Hotel Group rätten att ensidigt avsluta medlemskapet.
 • Den kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter som t.ex. EuroBonus.
 • Vid marknadsföringskampanjer gäller särskilda regler för bonusintjäning. Dessa regler bestäms av Arp-Hansen Hotel Group från fall till fall.
 • Ej inlösta poäng upphör att gälla 3 år efter intjäningsdatumet.
 • Alla standard-, avtals-, och kampanjpriser berättigar till bonuspoäng. Inga poäng utdelas vid kostnadsfria övernattningar, till flygpersonal, Arp-Hansen Hotel Groups personal eller vid bonusrelaterad gratisövernattning.
 • Hotellvistelser som bokas via resebyråer online betraktas inte som poängberättigande övernattningar, oberoende av erlagt pris.

ANVÄNDA POÄNG:

 • Poäng kan användas för övernattningar alla vardagar samt helger på Arp-Hansen Hotel Groups hotell (gäller dock ej Wakeup Copenhagen).
 • En gratisnatt kostar 5 000 poäng per rum och dygn.
 • Det är enbart kortinnehavaren som kan använda poäng till frinätter. Kortinnehavaren själv måste övernatta i rummet.
 • Vid bokning måste du uppge att det gäller en gratisnatt.
 • Två eller flera medlemmar får inte lägga ihop sina poäng eller föra över poäng till någon annans kort för att på så vis nå gränsen för en gratisnatt. Poäng får inte användas som delbetalning, och kan inte tas ut i kontanter.
 • Poäng är giltiga i 3 år från intjäningsdatumet. När poängen används för en gratisnatt används de äldsta poängen först. Ogiltiga poäng (äldre än 3 år) raderas automatiskt.
 • Gratisnätter förutsätter att hotellet har ledig kapacitet. Ett begränsat antal rum finns reserverade för denna kategori. Även om alla dessa rum är upptagna kan det självklart finnas lediga rum inom andra prisgrupper.
 • Vid avbokning av gratisnatt gäller samma regler som vanligt enligt hotellets avbokningsregler.
 • Information om kontot ges endast till medlemmen själv via Arp-Hansen Hotel Group, eller genom att logga in på arp-hansen.dk och där ange medlemsnummer och lösenord.
 • Värdet på de poäng som tjänas in via arbetet och sedan används privat måste deklareras av medlemmen som inkomst och beskattas.
 • Inga poäng delas ut vid inlösen mot gratisnätter.
 • En gratisnatt avser ett standardrum för en eller två personer inkl. frukost.